Who

Tijs Rooijakkers

I make 3D images.
To be more precise, I make stationary movements.

My installations appear as sketches in space, accepting no notions of gravity or other laws of nature. Present and weightless. It’s like they have grown naturally, perched or risen in the place where they are located. Lightweight and ready to move on. You can see that they are stuck and standing still but in your imagination they hover and flow on.

I search for the limits of the materials that I use and the shape I want to achieve. In order to do this, I experiment a lot and develop my own techniques and tools, such as bending wood by use of a steam box.

The location of my installations and the people who live there play a major role in the creation of my work. This is also the reason why I feel the most at home in public spaces. My work requires a dynamic, vibrant space around it: a natural habitat from which it is not only created, but also comes to life. My installations invite people to look at and play with their surroundings in a new way.

Freek Lomme (Director of Onomatopee) wrote about the essence of my work. You can read this here in Dutch.

 

And where do I come from?

was born in 1975 in Vorstenbosch. At seventeen, I entered the army for six years, and was stationed amongst others in 1993-1994 in the former Yugoslavia. After this period, I began at the Art Academy SKV Sint Joost in Den Bosch, where I graduated in 2004. Since then, I have been working as an artist. I have exhibited at the Van Abbe museum, KunstenLab, MU and festivals such as Oerol, Bosch Parade and Duizel in het Park. These days, I am increasingly focusing on work in public spaces. Since 2011 I am the President of the Foundation La Citta Mobile, a collective of artists and designers in the Eindhoven neighborhood Gestel, my studio is also there

En waar kom ik vandaan?

Ik ben in 1975 geboren in Vorstenbosch. Op mijn zeventiende ging ik voor zes jaar het leger in, en was ik onder andere in 1993/94 in voormalig Joegoslavië gestationeerd.  Na deze periode begon in aan de kunstacademie AKV Sint Joost in Den Bosch, waar ik in 2004 afstudeerde. Sindsdien werk ik als beeldend kunstenaar. Ik exposeerde bij onder andere het Van Abbemuseum, KunstenLab, MU en festivals als Oerol, Bosch Parade en Duizel in het Park.  Tegenwoordig richt ik me steeds meer op werken in de openbare ruimte. Sinds 2011 ben ik voorzitter van de Stichting La Citta Mobile, een collectief van kunstenaars en ontwerpers in de Eindhovense wijk Gestel. Hier is ook mijn atelier.

Wie

Tijs Rooijakkers

Ik maak beelden.
Of eigenlijk, stilstaande bewegingen.

Mijn installaties ogen als schetsen in de ruimte: zich niks aantrekkend van de zwaartekracht of andere natuurwetten. Getekend en gewichtloos. Het is alsof ze vanzelf gegroeid, neergestreken of ontstaan zijn op de plek waar ze zich bevinden. Licht en klaar om verder te gaan. Je ziet dat ze vastzitten en stilstaan maar in je verbeelding zweven en zwermen ze voort.

Ik zoek de grenzen op van de materialen die ik gebruik en de vorm die ik wil bereiken. Hiervoor experimenteer ik veel en ontwikkel ik zelf technieken en gereedschappen, zoals hout buigen door middel van stoomkisten.

De plek van mijn installaties en de mensen die er vertoeven, spelen een grote rol bij de totstandkoming van mijn werk. Dit is ook de reden waarom ik me het beste thuis voel op open plekken. Mijn werk vraagt om een dynamische, levendige ruimte om zich heen: een natuurlijke habitat waaruit het niet alleen ontstaat, maar waardoor het ook tot leven komt. Mijn beelden nodigen mensen uit om anders naar hun omgeving te kijken en ermee te spelen.

Freek Lomme (directeur Onomatopee) schreef een tekst over de essentie van mijn werk. Deze kun je hier lezen.

En waar kom ik vandaan?

Ik ben in 1975 geboren in Vorstenbosch. Op mijn zeventiende ging ik voor zes jaar het leger in, en was ik onder andere in 1993/94 in voormalig Joegoslavië gestationeerd.  Na deze periode begon in aan de kunstacademie AKV Sint Joost in Den Bosch, waar ik in 2004 afstudeerde. Sindsdien werk ik als beeldend kunstenaar. Ik exposeerde bij onder andere het Van Abbemuseum, KunstenLab, MU en festivals als Oerol, Bosch Parade en Duizel in het Park.  Tegenwoordig richt ik me steeds meer op werken in de openbare ruimte. Sinds 2011 ben ik voorzitter van de Stichting La Citta Mobile, een collectief van kunstenaars en ontwerpers in de Eindhovense wijk Gestel. Hier is ook mijn atelier.